ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਨਾਮਧ੍ਰੀਕ ਜਥੇਦਾਰ -ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ – (ਭਾਗ -9)

0
19

A A A