ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 01-04)

3
17

A A A

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 05-08) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ
 

    [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=p4OIzsDZu4I[/youtube]   [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=WOII2y-7MpE[/youtube]
         
    [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=7hgOoNlYbZc[/youtube]   [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=HMrkTcMhLlo[/youtube]