ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 05-08)

3
16

A A A

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 01-04) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 09-12) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ

    [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=wMrEOBPerhY[/youtube]   [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=wn6fWkiDRnA[/youtube]
         
    [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=a1fXLNTqRb0[/youtube]   [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=LDJV7I-vZoU[/youtube]