ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 13-15)

0
17

A A A

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 01-04) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 05-08) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ 2015 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Part 09-12) ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਦੇਖੋ

    [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=aFHllpEkwsU[/youtube]   [youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=4OU5Ul2cSIQ[/youtube]

 

[youtube width=”325″ height=”244″]https://www.youtube.com/watch?v=GLVpSZQ1ln8[/youtube]