ਜਪੁ ਵੀਚਾਰ (ਭਾਗ 2) – ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੂ ਐਸ ਏ

3
15

A A A

 
             
     

japu nishan vol 2

   
      ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ  ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ |      
     

29. ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ

30. ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ

31. ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ

32. ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ

33. ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ (Part 1)

34. ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ (Part 2)

35. ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ (Part 3)

36. ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ (Part 1)

37. ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ (Part 2)

38. ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣਿ

39. ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ

40. ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ

41. ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਹਿ

42. ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ

43. ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ (Part 1)

44. ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ (Part 2)

45. ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ

46. ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ (Part 1)

47. ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ (Part 2)

48. ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ (Part 1)

49. ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ (Part 2)

50. ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ

51. ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ

52. ਪਾਠ – ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ

53. ਮੌਤ ਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ

54. ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ

55. ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (Feb 1921)

56. ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ (GGS 693)

   
             
    japu nishan vol 2

ਜਪੁ ਵੀਚਾਰ (ਭਾਗ 1)