ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕ-6 ਰਿਲੀਜ਼

0
33

A A A

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਫੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ !!!

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ  To read or download Click on image

PDF file

khalsa Akhbar 6 for web